สาเหตุที่คลินิกจึงไม่จัด Package วัคซีน ที่สมควรฉีดก่อนเดินทางไปยังประเทศ

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมคลินิกนักท่องเที่ยวของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ถึงไม่จัด package ในการฉีดวัคซีนเพื่อไปยังประเทศต่างๆ โดยบอกให้ชัดเลยไปเลยว่า ถ้าใครจะเดินทางไปประเทศนั้นประเทศนี้ น่าจะฉีดวัคซีนอะไรบ้าง กี่ตัว และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเท่าไร การทำแบบนี้ไม่เห็นยากเลย และผู้มารับบริการจะได้เห็นและได้เข้าใจชัดเจนทาง website ไปเลย เช่น ว่าถ้าจะไปเที่ยวที่อินเดีย น่าจะฉีดวัคซีน A, B, C และถ้าจะไปบราซิล น่าจะฉีดวัคซีน X,Y,Z ฯลฯ และบอกราคารวมมาเลยจะได้รู้ทีเดียว และน่าจะมีส่วนลดด้วยนะถ้าฉีดครบทั้ง 3 ตัว ดังเช่นตารางตัวอย่างด้านล่าง

Recommended vaccine for India Cost
Vaccine A 300 Baht
Vaccine B 700 Baht
Vaccine C 1,200 Baht
Package (A+B+C) 2,000 Baht (Save 200)

Recommended vaccine for India  Cost

แม้ว่าตัวอย่างตามตารางข้างบนจะเข้าใจง่าย และมีส่วนลดชัดเจน แต่สำหรับคลินิกนักท่องเที่ยว โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนจะไม่ทำอย่างนั้นครับ ซึ่งเหตุผลอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยสำหรับหลายๆคน แต่สำหรับคนที่เคยมาคลินิกนักท่องเที่ยว ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนแล้วก็คงนึกภาพออกมาทำไม ลองมาดูเหตุผลด้วยกันครับ

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ  : goo.gl/ajPdVo

ทำมไมต้องฉีดวัคซีน

  1. วัคซีนที่แนะนำให้นักท่องเที่ยวแต่ละคน จะไม่เหมือนกัน แม้ว่าจะไปเที่ยวที่เดียวกันก็ตาม เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาครับ โดยแพทย์จะพิจารณาความเสี่ยงในการติดเชื้อของโรคแต่ละชนิด ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น สถานที่ที่จะไป ระยะเวลาที่จะไป กิจกรรมที่จะไปทำ สถานที่พักแรม และลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว เช่นไปเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์หรือไปแบบ backpacker ความเสี่ยงเหล่านี้จะแตกต่างกันออกไปแม้ว่าจะไปประเทศเดียวกัน
  2. อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ การจัด package อาจทำให้เกิดความต้องการเทียมเกิดขึ้น โดยที่อาจจะไม่จำเป็นนัก เช่น สมมุติว่าโดยทั่วไป วัคซีนที่สมควรฉีดก่อนไปอินเดีย คือ วัคซีน A,B,C แต่สำหรับบางคน A, B ก็พอแล้ว ไม่ต้องฉีด C ก็ได้เพราะเขามีภูมิแล้ว หรือบางคนฉีดอาจจะต้องฉีดวัคซีน A,B,C และ D ด้วย เพราะจุดที่ไปและกิจกรรมที่จะทำเสี่ยงกับโรค D ถ้าเราเอาตารางมาเป็นที่ตั้งก็จะลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการคิดส่วนลดเกิดขึ้น มันเป็นการจูงใจโดยไม่จำเป็น
  3. คลินิกนักท่องเที่ยว โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นหน่วยงานทางการแพทย์ที่ไม่แสวงหากำไร และมีปรัชญาในการยึดถือความมั่นคงในคุณธรรม (Integrity) ซึ่งเป็นค่านิยมหลักขององค์กร แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะต้องดำรงความบริสุทธิ์ในการประกอบวิชาชีพ ไม่มีผลประโยชน์ใดเข้ามาเกี่ยวข้อง จุดนี้เป็นจุดที่เราเน้นย้ำเสมอ เช่น เมื่อนักท่องเที่ยวมาขอฉีดวัคซีน A, B,C ก่อนไปเที่ยว หน้าที่ของแพทย์ของเราคือต้องพิจารณาให้คำแนะนำตามความเหมาะสมโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้ทั้งหมด แต่ต้องบอกตามตรง เช่น สำหรับคุณ วัคซีน A, B จำเป็นนะครับ แต่วัคซีน C อาจจะไม่จำเป็น ต้องให้คำแนะนำไปตามตรง โดยสุจริต และไม่มีผลประโยชน์ใดๆมาเกี่ยวข้อง
  4. นอกจากนี้ คลินิกนักท่องเที่ยว โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ยังเป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมของความเป็นแพทย์ และสร้างมาตรฐานของการบริการด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ไม่เฉพาะเรื่องวัคซีนเท่านั้น เพราะมีหลายโรคที่นักท่องเที่ยวอาจเสี่ยงที่จะได้รับจากการเดินทาง แต่ไม่มีวัคซีนป้องกัน แพทย์จำเป็นต้องแนะนำวิธีการป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับนักเดินทางเสมอ

ด้วยเหตุผลข้างต้น คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางของเราจึงไม่มีการทำ package หรือ promotion ใดๆเลย เพราะเราไม่อยากให้การตลาดมาทำให้ความบริสุทธิ์ของการประกอบวิชาชีพแพทย์เสียไป คำแนะนำใดๆที่แพทย์ให้จะเป็นไปตามหลักวิชาทางการแพทย์ และยึดถือประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นสำคัญ

บทความน่ารู้ : www.pscclinic.com/