ความคุ้มค่าของการเลือกใช้บริการดูแลผู้ป่วย

บริการดูแลผู้ป่วย

ความคุ้มค่าของบริการดูแลผู้ป่วย

ปัจจุบันประเทศไทยของเรากำลังเข้าสู่ภาวะที่เรามีเด็กน้อยลง และผู้ที่ทำงานในวัยกลางคนเริ่มลดน้อยลงในแง่ของสัดส่วน แล้วก็ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องรู้การดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน อันนี้เป็นสถิติของประเทศที่พัฒนาแล้วกันทุกแห่ง ประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวคิดหรือค่านิยมที่จะมีบุตรจำนวนน้อย ไม่เหมือนสมัยก่อนที่นิยมมีบุตรจำนวนมาก บางครอบครัวมีเป็นสิบคน หรืออย่างน้อยก็เจ็ดคน

สำหรับเมืองไทยเรานี้ อีกประมาณ 15 ปี หรือปี 2568 เมืองไทยเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ คือ จะมีผู้สูงอายุเกือบจะ 30 เปอร์เซ็นต์ ประเทศที่พัฒนาต่างๆ หลายประเทศก็เริ่มที่จะมีมาตรการออกมา อย่างเช่น ญี่ปุ่น ก็มีการตั้งหมู่บ้านผู้สูงอายุ ในหลายประเทศก็มี การบังคับว่าใครที่อายุสี่สิบขึ้นไปจะต้องโดนหักเงินเดือนไปเพื่อเข้ากองทุน เพื่อนำไปใช้ในเวลาที่แก่ชรา

โดยในปัจจุบันครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ครอบครัวขยายที่มีปู่ย่าตายายและเครือญาติอื่น ๆ อยู่ภายในครอบครัวลดลงจากร้อยละ 56.9 ในปี 2542 มาเป็น 56.1 ในปี 2543 และเป็น 55.5 ในปี 2545 ในขณะเดียวกัน ครอบครัวเดี่ยวที่มีพ่อ แม่ และลูก เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.3 ในปี 2542 ไปเป็น 31.6 ในปี 2543

ครอบครัว จึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุด โดยที่ครอบครัวไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลำพัง หรืออยู่ตามลำพังกับคู่สมรส แต่ควรดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด และเป็นครอบครัวเดียวกัน

 

ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น

มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัว รวมถึงดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการพักฟื้นภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลนอกจากนี้ เรามีแพทย์มาตรวจเยี่ยมอาการทุกอาทิตย์ และสามารถปรึกษาอาการได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ดูแลผู้สูงอายุ กายภาพบำบัด

 

กายภาพบำบัด

เมื่อคุณใช้บริการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุทางโรงบาลได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพพลานามัยของผู้ป่วยเพื่อให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ทางศูนย์มีบริการกายภาพเบื้องต้นให้กับผู้ที่พักทุกๆวันซึ่งรวมอยู่ในค่าบริการเบื้องต้นแล้ว และนอกจากนี้ ยังมีโครงการ ที่จะมีนักกายภาพเข้าตรวจเยี่ยม และดูแลผู้สูงอายุ มาที่ศูนย์อาทิตย์ล่ะครั้ง

 

กิจกรรมสันทนาการของผู้สงอายุ

ทางศูนย์เน้นการสร้างคุณค่า การสร้างความตระหนักถึงศักยภาพของผู้สูงอายุโดยตัวผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน การดูแลตนเองให้แข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามวัย ตามสุขภาวะ เพื่อผลในการพัฒนาให้ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการกายภาพ เที่ยว ร้องเพลง หมากรุก ธรรมมะ  ปลูกผัก ฝึกสมอง Bingo ศิลปะ โยคะ  ไทเก๊ก  อ่านหนังสือ   ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้ป่วย

 

 

 

เขียนโดย: m-mins.com