สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ด้วยเครื่องทำน้ำแข็ง

เนื่องจากประเทศไทยบ้านเรา เป็นเมืองที่มีอากาศค่อนข้างร้อนเกือบตลอดทั้งปี คนส่วนมากจึงนิยมบริโภคน้ำแข็งเพื่อเพิ่มความสดชื่น ดับกระหาย และคลายร้อนในเกือบทุกๆวันและทุกมื้ออาหาร  จึงเป็นสาเหตุให้น้ำแข็งเป็นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในชีวิตประจำวันของคนไทย

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ  : goo.gl/R3CfLg

ดังนั้นเมื่อมีความต้องการบริโภคน้ำแข็งเป็นจำนวนมากเช่นนี้ จึงได้เกิดเป็นธุรกิจผลิตน้ำแข็งเพื่อจำหน่าย และเป็นธุรกิจที่นับได้ว่าสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้อย่างมั่นคงและมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเสียด้วย จึงมีผู้ที่สนใจหันมาประกอบธุรกิจนี้เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน  เนื่องจากขั้นตอนการผลิต และวัตถุดิบก็ไม่ค่อยยุ่งยากซับซ้อน เพียงแต่ต้องอาศัยเครื่องทำน้ำแข็ง เป็นหัวใจหลักในการทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งนั่นเอง

เครื่องทำน้ำแข็งในปัจจุบัน

ที่ว่านี้ในปัจจุบันก็มีหลายขนาดตามกำลังการผลิตของแต่ละเครื่อง ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งราคาของเครื่องทำน้ำแข็งก็คงมีราคาถูกหรือราคาแพงตามกำลังการผลิตของน้ำแข็งที่ได้นั่นเอง  หลักการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งคือเป็นการทำให้อุณหภูมิเย็นจนสามารถทำให้น้ำที่เป็นของเหลวกลายเป็นก้อนน้ำแข็ง เริ่มต้นจากการนำน้ำสะอาดที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าน้ำที่เราบริโภค มาทำการปรับปรุงสภาพน้ำเสียก่อน หลังจากนั้นจึงน้ำที่ได้นั้นมาผ่านขั้นตอนกระบวนการโดยเครื่องทำน้ำแข็ง และขั้นตอนหลังจากที่ได้น้ำแข็งแล้วจึงมาถึงขั้นตอนการบรรจุที่ได้มาตรฐาน สะอาด จนออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภค

ขอบคุฯเครดิตรูปภาพ : goo.gl/pVRrrU

และในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตน้ำแข็งนั่นหากสามารถทำการผลิตได้คราวละมากๆก็จะทำให้ลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการผลิต และสามารถจำหน่ายได้มากขึ้น ส่งผลถึงกำไรที่มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง  โดยส่วนมากกำลังการผลิตของเครื่องทำน้ำแข็งที่นำมาใช้ก็จะมีปริมาณการผลิตเริ่มตั้งแต่

  • ขนาดกำลังการผลิตน้ำแข็ง 500 กิโลกรัมต่อวัน สำหรับขนาดธุรกิจเล็ก
  • ขนาดกำลังการผลิตน้ำแข็ง 1,000 กิโลกรัมต่อวัน สำหรับขนาดธุรกิจ SME
  • ขนาดกำลังการผลิตน้ำแข็ง 5,000 กิโลกรัมต่อวัน (5 ตัน) สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นไป

หากเครื่องทำน้ำแข็งที่มีกำลังการผลิตมากกว่าที่กล่าวมา ก็เหมาะสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถซื้อเครื่องทำน้ำแข็งที่มีกำลังการผลิตคราวละมากๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในธุรกิจ

และในส่วนของเครื่องทำน้ำแข็งก็ยังสามารถผลิตน้ำแข็งในรูปแบบและลักษณะก้อนของน้ำแข็งให้มีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้บริโภค อย่างเช่น น้ำแข็งยูนิต  น้ำแข็งหลอดเล็ก  น้ำแข็งหลอดใหญ่  น้ำแข็งป่น  น้ำแข็งแบบเกล็ดหิมะ เป็นต้น และนอกเหนือจากการผลิตน้ำแข็งเพื่อบริโภคแล้ว ยังมีการผลิตน้ำแข็งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกหลายด้าน เช่น นำน้ำแข็งมาแช่อาหารเพื่อคงความสด เช่น แช่ผัก แช่เนื้อสัตว์ แช่อาหารทะเล เพื่อให้อาหารนั่นคงความสดและอยู่ได้นานขึ้น  รวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวกับการประมงดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลาเช่นกันเพื่อนำน้ำแข็งไปแช่กุ้ง หอย ปู ปลา ที่ชาวประมงหามาได้จากทะเล ก่อนที่นำอาหารทะเลเหล่านั้นออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภค

และในการใช้เครื่องทำน้ำแข็ง สิ่งที่เจ้าของกิจการควรใส่ใจอีกเรื่องหนึ่งคือการดูแลบำรุงรักษา เครื่องทำน้ำแข็ง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ  การใส่ใจทำความสะอาด การตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องว่ามีประสิทธิภาพคงเดิมหรือไม่  คุณภาพการผลิต เช่น ลักษณะของก้อนน้ำแข็งเป็นไปตามลักษณะที่ เราต้องการหรือไม่ เป็นต้น ต่อจากนั้นคือการใส่ใจเรื่องคุณภาพน้ำที่นำมาผลิตน้ำแข็ง เครื่องกรองน้ำ  รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นในธุรกิจ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแรง และค่าขนส่งต่างๆ  อีกด้วย

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ : goo.gl/uMQjrq

สำหรับการใช้เครื่องทำนำแข็ง สิ่งที่ต้องพึ่งพาคือการใช้ไฟฟ้า หากท่านจะดำเนินธุรกิจนี้สิ่งที่ต้องเตรียมอีกเรื่องหนึ่งคือ ปริมาณการใข้ไฟฟ้าเพื่อเดินเครื่องผลิตน้ำแข็ง การใช้ไฟควรเป็นไฟแบบ 3 เฟสเพื่อให้ ปริมาณไฟฟ้าเพียงพอกับจำนวนการใช้ไฟของเครื่องทำน้ำแข็งด้วย หากไม่เปลี่ยนเป็นไฟแบบ 3 เฟส แต่ยังคงใช้แบบ single เฟส เหมือนกับที่ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนปกติ รับรองได้ว่าปริมาณไฟฟ้าจะไม่เพียงพอสำหรับกำลังการผลิตน้ำแข็งเพื่อจำหน่ายอย่างแน่นอน

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งเพื่อบริโภคควรคำนึงถึงคือ มาตรฐานการผลิตที่ใส่ใจความสะอาด ถูกสุขอนามัย ไม่มีสารปนเปื้อน จึงมีหน่วยงานสาธารณสุขที่เข้ามากำกับดูแลขั้นตอนการผลิตจากโรงงานผลิตน้ำแข็ง เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นหากท่านมีแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตน้ำแข็งเพื่อบริโภค ยังคงมีสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ในด้านหลายด้าน เริ่มตั้งแต่การวางแผนด้านการเงิน

การเลือกขนาดเครื่องทำน้ำแข็งให้เหมาะสมกับปริมาณการผลิตเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด  การศึกษามาตรฐานการผลิตให้ปลอดภัยตามที่หน่วยงานต่างๆกำหนด  รวมไปถึงการใส่ใจในเรื่องของขั้นตอนการผลิต การบรรจุ การขนส่ง จนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือถึงมือผู้บริโภค เพราะทุกขั้นตอนทั้งหมดมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ผลิตจะต้องทราบ  และขอเสริมท้ายอีกสักนิดว่าเพื่อเพิ่มการบริการลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในกลุ่มธุรกิจของเรา เจ้าของกิจการอาจจะจำหน่ายน้ำดื่มเสริมเข้าไปด้วย เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งไว้คอยบริการลูกค้า และเป็นการทำธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครบมากขึ้น เพราะเมื่อทานน้ำก็ต้องคู่กับใส่น้ำ แข็งอยู่แล้ว จึงถือได้ว่าเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและยาวนานอีกด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.rabbitice-thailand.com/