เลือกเบอร์สวยอย่างไรให้เป็นเบอร์มงคล หนุนชีวิตดีขึ้น!

เลือกเบอร์สวยให้กลายเป็นเบอร์มงคล

เลือกเบอร์สวยอย่างไรให้เป็นเบอร์มงคล

ที่จริงแล้วเบอร์สวยเบอร์โทรศัพท์เป็นเพียงรหัสที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่ด้วยศาสตร์ของตัวเลขบวกกับความเชื่อในด้านตัวเลข ที่ส่งเสริมดวงชะตาชีวิตตัวเองกันมากขึ้นเรื่อย จนทำให้เราเกิดคำถามในใจตัวเองขึ้นมาว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหาเบอร์สวยราคาถูกดีๆมาใช้บ้าง แต่จะเลือกอย่างไรให้เด็ดๆโดนใจ ให้ถูกโฉลก กับตัวเราล่ะ คำถามนี้ ผมพอจะมีคำตอบให้ครับ

เบอร์มงคล คือ พลังงานตัวเลขในเบอร์มือถือที่ไม่มีจุดเสีย ส่งผลดีต่อชีวิตผู้ใช้งานให้ดีขึ้น พื้นฐานเลขมงคล ขอให้ มีเลขคู่ การเงิน การงาน เสน่ห์และสติปัญญา ถือว่าเป็นเลขมงคลที่ดีมากแล้วครับ

เลขทุกหลักของเบอร์สวยมงคลเลขมงคลที่เรียงประกอบเป็นเบอร์จะต้องไม่มีเลขเสียแม้แต่หลักใดหลักหนึ่งไม่เช่นนั้นจะไม่ถือว่ามงคลหลักง่ายๆที่คนส่วยมากเลือกเบอร์สวยๆจะมีประเด็นมาจากวิถีชีวิต หน้าที่การงาน หรือบางคนอาจให้ความใส่ใจในสุขภาพมากกว่าก็เลือกใช้เลขที่เกื้อหนุนให้สุขภาพดีได้เพราะกฎแห่งกรรมที่ติดตามตัวเราอาจฉุดให้ดวงตกดวงไม่ดี ไม่ประสบความสำเร็จก็สามารถใช้ศาสตร์ของตัวเลขแก้ทางได้

 

ทำความเข้าใจเบอร์มงคล ตำแหน่งและอิทธิพลของตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

0XX-ABC-DEFG ตำแหน่ง 0XX เป็นเลข 3 ตัวหน้าที่มีคนถือหลายล้านคน คือ คืออิทธิพลจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่ได้ส่งผลโดยต่อผู้ใช้มากนัก ตำแหน่ง ABC ตำแหน่งนี้ เมื่อแบ่งเลขจะได้ 2 คู่ คือ AB กับ BC จะบอกลักษณะภายนอก บุคลิก ลักษณะ อัธยาศัย ภาวะด้านสังคม ของผู้ใช้ รวมถึงอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบัน ว่าเป็นอย่างไร

ตำแหน่ง CDE ตำแหน่งนี้ เมื่อแบ่งเลขจะได้ 2 คู่ คือ CD กับ DE จะบอกถึง นิสัยใจคอลึกๆ อารมณ์ตอบรับภายนอก ลักษณะ กิริยา มารยาท คู่ครอง คนรัก ตำแหน่งหน้าที่ การงาน

ตำแหน่ง DEFG เลข 4 ตัวสุดท้าย (เลขที่มีอิทธิพลต่อเจ้าของเบอร์มากที่สุด) เมื่อแบ่งคู่จะได้เลข3 คู่ คือ DE EF และ FG จะบอกถึง โชคลาภ วาสนา สิ่งที่จะเกิด กำลังจะเกิดในอนาคต

 

วิธีดูเบอร์สวย
เบอร์สวยดีแทค ตามร้านใกล้บ้าน

 

เลขคู่เบอร์สวยประกอบเป็นเบอร์มงคล

เลขมงคล ที่จัดอยู่ในกลุ่มคู่มิตร คือ เลขคู่ที่เมื่ออยู่ด้วยกัน จะให้โชคลาภ ส่งเสริมในเรื่องการเงิน การงาน ความรัก มีมิตร ผู้ใหญ่ให้การเกื้อกูล อีกทั้งยังมีคนรอบข้าง เพื่อนฝูง ลูกค้า ผู้ใต้บังคับบัญชา คอยให้การสนับสนุน ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดี

15 ,51 อาทิตย์เป็นมิตรกับครู การเรียนดี ผู้ใหญ่เมตตา มีเสน่ห์ เมตตา หนักแน่ความรักสดใส

24 ,42 เมตตามหานิยม คู่มิตร จันโฉมตรูพุธนงเยาวเป็นที่รักของคนทั่วไป มนุษย์สัมพันธ์ดี

36 ,63 ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา หล่อสวยเลือกได้ มีความสามารถเฉพาะ หยิ่ง มั่นใจ ชอบคนไม่ชอบเรา

78 ,87 คู่มิตรใหญ่ ราหูกับเสาร์เป็นมิตรต่อกัน กล้าได้กล้าเสีย หาเงินเก่งเสี่ยงโชคทำเพื่อผลประโยชน์ยิ่งใหญ่ ชอบช่วยเหลือ

เบอร์สวย เลขมงคล ที่จัดอยู่ในกลุ่ม คู่สมพล คือ เลขคู่นี้ เมื่อมาอยู่ร่วมกัน จะให้พลังด้านบวก แสดงถึงความมีอำนาจ บารมี ความสามารถ ความชำนาญ ความเจริญก้าวหน้า ช่วยเสริมพลังด้านการงาน อาชีพ ให้รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ ได้รับความร่วมมือ สนับสนุน ช่วยพัฒนางาน ได้รับผลประโยชน์จากคนรอบข้าง แต่หมวดคู่สมพล ก็มีข้อเสีย ดังนั้นต้องเลือกให้เหมาะกับอาชีพ

16,61 เลขคู่นี้ทำให้การบริหารวางแผน เกิดผลประโยชน์อย่างลงตัว

28,82 เลขคู่หมุนเงินเก่ง กล้าลงทุน กล้าเสี่ยง

35,53 เลขคู่นี้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

47,74 เลขคู่นักพัฒนางาน นักสร้างงาน

 

คู่เลขดี ที่อยู่ติดกันในเบอร์มือถือ แล้วส่งผลดีต่อผู้ใช้งาน

เลข 0 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 5 9 เช่น 05/50/09/90

เลข 1 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 4 5 6 9 เช่น 14/41/15/51/16/61/19/91

เลข 2 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 2 3 4 6 8 9 เช่น 22/23/32/24/42/26/62/28/82/29/92

เลข 3 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 2 5 6 9 เช่น 23/32/35/53/36/63/39/93

เลข 4 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 1 2 4 5 6 7 9 เช่น 14/41/24/42/45/54/46/64/47/74/49/94

เลข 5 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 1 3 4 5 6 9 เช่น 15/51/35/53/45/54/55/56/65/59/95

เลข 6 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 1 2 3 4 5 6 9 เช่น 16/61/26/62/36/63/46/64/56/65/69/96

เลข 7 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 4 8 9 เช่น 47/74/78/87/79/97

เลข 8 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 2 7 9 เช่น 28/82/78/87/79/97

เลข 9 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข ทุกตัว

 

คู่เลขเสีย ที่อยู่ติดกันในเบอร์มือถือ แล้วส่งผลเสียต่อผู้ใช้งาน

เลข 0 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 1 2 3 4 6 7 8 เช่น 00/01/10/11/12/21/13/31/17/71/18/81

เลข 1 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 1 2 3 7 8 เช่น 01/10/11/12/21/13/31/17/71/18/81

เลข 2 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 1 5 7 เช่น 02/20/12/21/25/52/27/72

เลข 3 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 1 4 7 เช่น 03/30/13/31/34/43/37/73

เลข 4 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 3 8 เช่น 04/40/34/43/48/84

เลข 5 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 7 8 เช่น 57/75/58/85

เลข 6 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 7 8 เช่น 06/60/67/76/68/86

เลข 7 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 1 2 3 5 7 เช่น 07/70/17/71/27/72/37/73/57/75/77

เลข 8 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 1 3 4 5 6 8 เช่น 08/80/18/81/38/83/48/84/58/85/68/86/88

เลข 9 ไม่เกิดพลังงานที่เสียกับเลขใดๆ

 

เลือกเบอร์สวยอย่างไร
เบอร์สวยดีแทค

 

ความหมายของเลขคู่มงคลในเบอร์มือถือ ที่ส่งผลดีส่งเสริมดวงชะตาผู้ใช้ โดยย่อสั้นๆเข้าใจง่าย มีดังนี้

14 , 41 เข้าหาผู้ใหญ่ง่าย ได้รับความเมตตา น่าเชื่อถือ

15 , 51 รักความยุติธรรม ชอบสังคม ผู้ใหญ่ อุปถัมภ์

16 , 61 วางแผนดี ระวังตัวดี ดีอย่างช้าๆ แต่มั่นคง

19 , 91 เป็นผู้นำ รสนิยมดี ทันยุค ทันสมัย

23 , 32 ตรงไปตรงมา ลูกบ้าเยอะ เสน่ห์แรง

24 , 42 เจรจาดี เงินคล่อง ประสานงานดีมาก

25 , 52 บุคลิกดี ผู้ชายใช้ ทำให้ นารีอุปถัมภ์

26 , 62 มีเสน่ห์ทางคำพูด รสนิยมสูง

29 , 92 ไหวพริบดี แต่งตัวเก่ง งานแสดง ศิลปะ

35 , 53 มีอำนาจ บารมี การงานดี ปกครองคนดี

36 , 63 ตรงไปตรงมา เจ้าเสน่ห์ รายได้ดี ชอบเดินทาง

39 , 93 เหมาะกับการ แข่งขัน ชอบเรื่องตื่นเต้น

44 , 44 อัธยาศัยดี เรียนรู้เร็ว ฉลาดมีไหวพริบ

45 , 54 เลขปัญญา น่าเชื่อถือ ผู้ใหญ่เมตตา รวย

46 , 64 ร่าเริง สนุก หาเงินได้หลายทาง การเงินดี

47 , 74 น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง

49 , 94 คิดเร็ว ทำเร็ว ติดต่องานต่างประเทศ ดีมาก

55 , 55 มีความสุข มีเหตุผล ใจเย็น ชีวิตรุ่งโรจน์ สดใส

56 , 65 ความรัก การเงินดีมาก โอกาสดีๆ เข้ามาบ่อย

59 , 95 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ผู้ใหญ่เมตตา ล้ำสมัย

66 , 66 เสน่ห์ดีมาก หาเงินเก่ง ใช้คล่อง เจ้าสำราญ

69 , 96 รสนิยมดี หาเงินง่าย มีเสน่ห์ รักเพื่อนฝูง

78 , 87 เลขเงินชุดใหญ่ ใจใหญ่ พรรคพวกมาก มีอำนาจ

79 , 97 มองการณ์ไกล แปลกใหม่ วิสัยทัศน์เยี่ยม

89 , 98 เจ้าระเบียบ มีอำนาจ ใจกว้าง มีน้ำใจ ใจใหญ่

99 , 99 ชอบศึกษาค้นคว้า มักเจอเรื่อง ปาฏิหาริย์ บ่อยๆ

 

อ่านมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงเริ่มอยากจะได้เบอร์สวยมาเป็นของตัวเองบ้างแล้วสินะสำหรับท่านไหนที่อยากได้เบอร์สวย มีแหล่งซื้อเบอร์สวย ที่ไหนกันบ้าง ก็สามารถหาซื้อได้ไม่ว่าจะทางออนไลน์ซื้อร้านขายซิมการ์ดใกล้บ้านท่าน แต่บอกก่อนนะร้านแถวบ้านตัวเลือกค่อนข้างน้อย แนะนำให้ซื้อทางออนไลน์มีให้เลือกเพียบแน่นอน..