แท็บเล็ตกับการใช้งาน แอฟพลิเคชั่นในการเรียนรู้ การศึกษา

Learn tablet

การใช้งานในการเรียนรู้ ของแท็บเล็ต

การเรียนรู้ในปัจจุบันได้มีสื่อการเรียนการสอนผ่านทางแท็บเล็ตกันมากยิ่งขึ้นผ่านทางแอฟพลิเคชั่นที่มีคนสร้างขึ้นมาหรือเป็นโปรเจคของเด็กมหาวิทยาลัยก็สามารถเป็นสื่อการเรียนรู้ผ่านทางแท็บเล็ตให้แก่เด็กได้แล้ว แม้แต่นิทานก่อนนอนที่เมื่อสมัยก่อนพ่อแม่ต้องมาคอยเล่าให้เด็กฟังก่อนนอน สมัยนี้นิทานก่อนนอนในแท็บเล็ตก็มีอยู่มากมาย มีทั้งนิทานที่เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และยังมีภาพเคลื่นไหวให้ดู จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่พ่อแม่ผู้ปกครองเลือกซื้อแท็บเล็ตให้แก่เด็กๆ กันมากขึ้น

แอฟพลิเคชั่นในการเรียนรู้ การศึกษา

เราจะไม่แปลกใจที่เห็นเด็กสมัยนี้ถือแท็บเล็ตหรือนั่งเล่นแท็บเล็ตกันอยู่บ่อยๆ “บางคนได้ประโยชน์อย่างมากจากการใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อการเรียนการสอน” แต่เด็กบางคนที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลมากเป็นพิเศษคือเด็กที่ไม่ได้ประโยชน์จากการใช้แท็บเล็ต เนื่องจากมีการติดเกมส์มากเกินไป เล่นเกมส์ทั้งวัน หรือเปิดแท็บเล็ตค้นหาข้อมูลที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น เว็บโป๊ หรือเว็บการพนันบอล เป็นต้น จะทำให้เด้กเข้าถึงสื่อต่างๆ ที่ไม่ดีได้ง่าย

การแก้ปัญหา คือ เราต้องบอกให้เขารู้จักประโยชน์และโทษจากการใช้งานแท็บเล็ตพร้อมยกตัวอย่างให้เด็กเห็นภาพไปด้วย จะได้เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้แท็บเล็ตในด้านดีและโทษของการใช้แท็บเล็ตในด้านมืด ควรกำหนดเวลาในแต่ละวันที่เด้กจะใช้ในการเล่นแท็บเล็ต ถ้าเล่นมากไปจะมีผลต่อสายตาของเด้กในอนาคตได้ อีกทั้งยังรู้จักสอนหรือแนะนำแอฟพลิเคชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้เด็กได้รู้และใช้งานเป็น
ดังนั้นแท็บเล็ตจะเกิดประโยชน์ต่อเด็กได้ต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยสอน ชี้แนะแนวทาง อีกทั้งยังทำให้เด็กฝึกพัฒนาการในด้านต่างๆ ผ่านทางแท็บเล็ตได้ จึงเป็นข้อดีของแท็บเล็ตต่อเด็กในสมัยปัจจุบัน ในทางตรงข้ามก้ต้องคอยระวังโทษของแท็บเล็ตที่มีต่อเด็กด้วย เพราะเทคโนโลยีฯ สมัยนี้ก้าวไกลเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง แม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ยังใช้แท็บเล็ตได้อย่างไม่เต็มที่