การแสดงความอาลัยในงานฌาปนกิจศพให้ พวงหรีด ได้รับผลบุญอย่างไร

พวงหรีดดอกไม้สด

การให้พวงหรีด ในงานฌาปนกิจศพนั้นคนไทยถือว่าเป็นการแสดงถึงความไว้อาลัย และเป็นการแสดงความอาลัยในงานฌาปนกิจศพที่นิยมกันเป็นอย่างมากส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเห็นได้แทบจะทุกที่ในประเทศไทยที่ให้ พวกหรีดในงานฌาปนกิจศพแต่การให้พวกหรีดนั้นก็มีหลายรูปแบบแต่ถ้าจะให้นิยมจริงๆก็น่าจะเป็นพวงหรีดพัดลม เพราะว่าพวงหรีดประเภทนี้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ประโยชน์ต่อได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้แก่วัด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งผู้ยากไร้ในสถานที่ต่างๆก็สามารถบริจาคได้

การแสดงความอาลัยด้วยพวงหรีด ได้รับผลบุญอย่างไร

แสดงความอาลัยด้วยพวงหรีดนั้นได้บุญ เพราะเราได้ทำ“การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็ได้บุญแล้ว”แต่สิ่งที่เราจะได้รับนั้นก็คือความสบายใจเมื่อเราให้โดยที่เราไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนอะไร ความสบายใจนั้นก็เกิดขึ้นเสมอ แต่ประเภทของพวงหรีดก็สำคัญด้วยความหมายแต่ละอย่างใช้ดอกไม้แบบไหนดอกไม้มีความหมายอย่างไรซึ่งสวนประกอบของการได้บุญจากการให้พวงหรีดนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้น

รับส่งพวงหรีด

พวงหรีดที่นิยมใช้ในการไว้อาลัยแก่อยู่ล่วงลับ

อีกเรื่องที่ผู้คนมักจะใช้พวงหรีด พัดลมเพื่อแสดงความอาลัย แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็เพราะความหมายของการแสดงความเสียใจในการให้ พวงหรีดนั้นก็ คือ การปัดเป่าความเศร้าโศกเสียใจให้หายออกไป ความร่มเย็นสบายทั้งกายและใจให้กับครอบครัว หรือ ญาติของผู้เสียชีวิต และบวกกับพวกหรีดชนิดนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ใช้งานได้อีกทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปแล้วยังนำไปบริจาคได้อีกได้ทั้งบุญแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกด้วย

ส่วนพวงหรีดดอกไม้ปลอมก็มีผู้นิยมใช้กันเพราะว่า พวงหรีดดอกไม้ปลอมนั้นสามารถที่จะนำไปใช้งานต่อได้โดยไม่เน่าเสียและยังเกิดประโยชน์กับผู้ที่ต้องการใช้พวงหรีดเพื่อมาประดับในงานศพอีกด้วยซึ่งการใช้ดอกไม้ปลอมนั้นจะมีความคงทนแต่ก็ไม่ได้หมายความจะให้ใช้ดอกไม้ปลอมกันทั้งหมดนะ พวงหรีดดอกไม้สดก็คืองานฝีมือในการจัดดอกไม้ให้สวยงามเช่นกัน ซึ่งการใช้พวงหรีดดอกไม้สดนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการจะให้พวงหรีดแบบไหนไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพวงหรีดดอกไม้ปลอมหรือ พัดลมเราให้ได้ทุกรูปแบบทุกประเภทของพวงหรีดอยู่ที่ความสะบายใจของผู้ให้และผู้รับเป็นพอ

จากที่เราได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าการได้รับบุญจากการให้พวงหรีดนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นพวงหรีดที่แพงหรือ พวงหรีดพัดลมที่นำไปใช้งานต่อได้แต่ขึ้นอยู่กับการให้ที่ให้แล้วเกิดความสบายใจไม่เป็นทุกให้ด้วยความจริงใจแค่นี้เราก็ได้บุญแล้วจากการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

ติดต่อสอบถามซื้อพวงหรีดได้ที่ :https://flowermatter.com/