เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ไปเรียนนิวซีแลนด์อย่างเดียวไม่ได้

Study Funny

ไปเรียนนิวซีแลนด์อย่างเดียวไม่ได้

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่น่าไปท่องเที่ยว เรียนหนังสือ ทำงานหาประสบการณ์ต่างๆ มากมาย หากเราได้มีโอกาสที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ จะได้ไปเพราะเราสอบทุนได้ หรือใช้เงินของตัวเองก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือ เมื่อเรามีโอกาสได้ไปถึงนิวซีแลนด์

เรียนอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างอื่นเลยก็คงน่าเสียดายโอกาสที่ได้รับมาเป็นอย่างยิ่ง หากมองย้อนไปแล้วยังมีคนจำนวนมากมายที่อยากไปเรียนต่อที่ประเทศนิวนิวซีแลนด์แต่ก็ยังไม่มีโอกาสการได้รับโอกาสที่ดีในการไปนิวซีแลนด์ เรียนต่อในด้านที่สนเองสนใจโดยเฉพาะถือเป็นโอกาสที่ดี ควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่ก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคนนิวซีแลนด์ ดังคำที่ว่า เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม เราจะได้อยู่ที่นั้นอย่างไม่อึดอัด รู้ว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไร เราจะได้ปรับตัวให้เข้ากับประเทศนิวซีแลนด์ดินแดนแห่งเมืองในฝันได้ตลอดเวลา

Study new zealand

สิ่งแรกที่จะต้องทำหรือมีติดตัวตลอดเวลาหรือความขยัน ความซื่อสัตย์ และจริงใจ  “เราไปเรียนที่บ้านเมืองเขาจึงต้องขยันมากกว่าคนธรรมดาเป็นพิเศษ” อีกทั้งยังต้องมีความซื่อสัตว์ต่อตนเองและผู้อื่น ต้องรู้จักมีความจริงใจกับคนนิวซีแลนด์ เรียนอย่างไรให้เรามีความสุข เป็นที่รักของคนอื่นได้ หลังจากเลิกเรียนทุกครั้งต้องหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ จะได้ไม่ลืม จะได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
ดังนั้นหากได้ไปนิวซีแลนด์ เรียนอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจอะไรคงไม่ได้อีกแล้ว ต้องรู้จักหัดเรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง นิวซีแลนด์ เรียนรู้วัฒนธรรมหลายอย่างนั้นไม่ยาก  เพียงแค่เราต้องเปิดใจรับ แล้วเราจะรู้ว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ได้รับโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์